Polityka prywatności

  1. Kupujący wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
  2. Wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
  4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 Regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Kupującego.
  6. Dane poszczególnych Klientów Litori.pl mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Litori.pl stosuje pliki "cookies" o charakterze technicznym. Informacje zbierane przy ich pomocy nie są wykorzystywane w celach reklamowych, a jedynie dla zwiększenia wygody użytkownika oraz w celach czysto technicznych. Z powodów technicznych nie jest możliwe korzystanie z Litori.pl przy wyłączonych "cookies". Jeżeli Klient nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.